Menu Sluiten

Bescherming persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

QUtronics verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Bedrijfsnaam
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Onze dienstverlening is toegespitst op volwassen personen van zakelijke gebruikers. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qutronics.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

We verwerken je gegevens met de volgende doelen:

Je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden.
Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten

Bewaartermijn:

QUtronics zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) zijn:

Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
Contactgegevens n.a.v. contactformulier: tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
Contactgegevens klanten: tot maximaal 2 jaar na aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)